När vi städar hos dig utgår vi alltid ifrån ett antal framarbetade policys.     Vi har tydliga policys gällande arbete, kvalité, säkerhet och miljö.

 • Vi ger dig alltid garanti på de jobb som vi utför 
 • Vi vill ha en löpande och god kontakt med dig 
 • Vi som städar hos dig är försäkrade och har ansvarsförsäkring
 • Vi berättar inte att vi städar hos just dig (sekretess och tystnadsplikt) 
 • Vi informeras grundligt om din säkerhetssituation 
 • Vi har alltid arbetskläder enligt våra bestämmelser med vår logga på
 • Vi som städar hos dig har relevant utbildning, yrkescertifikat och får löpande vidareutbildning 
 • Vi städar utifrån ditt behov och vi går alltid tillsammans igenom objektet innan första tillfället 
 • Vi tar alltid miljöhänsyn när vi städar hos dig 
 • Vi tar alltid miljöhänsyn vid inköp av material som skall användas hos dig 
 • Vi utvärderar löpande vad vi kan göra mer miljövänligt när vi städar